Uključivanje pitanja zaštite životne sredine u razvoj energetskih sistema CLEAN-kWAT

ECVET i putevi učenja


Ekološki Uticaj Energetskih Sistema (pdf)