Uključivanje pitanja zaštite životne sredine u razvoj energetskih sistema CLEAN-kWAT

Kontakt

Promoter projekta:
Univerzitet u Giresunu

Adresa: Sultan Selim Mah. Eşref Dizdar Cad. No:5 28200 GİRESUN /TURKEY Rektor: Prof. dr Cevdet COŞKUN

E-mail: basak.taseli@giresun.edu.tr

Obrazac za kontakt