Uključivanje pitanja zaštite životne sredine u razvoj energetskih sistema CLEAN-kWAT